'...Hoera! Computers!...'
'...Hoera! Computers!...'Voor alle ouders die nachtmerries hebben over de computerverslaving van hun kroost, is de essaybundel 'Everything Bad Is Good For You' van Steven Johnson zeer aan te bevelen. Hier wordt een serieuze poging gedaan de bliepende, schreeuwende en sadistische wezens die nogal wat populaire films en games bevolken, als heil- en leerzaam voor te stellen. Johnson beweert dat we - in een stijgende lijn - onderweg zijn van domme entertainmentfilms met eenduidige plots voor een passief kijkerspubliek naar complexe films en games voor een actief nadenkend en deels zelf creÎrend kijkerspubliek. Hij komt met overtuigende argumenten over de narratieve rijkdom en strategische leercurve van 'platte computergames' en is ook nog zo eerlijk om aan het slot toe te geven dat niets een intellectueel uitdagende film of roman kan vervangen of evenaren. Interessant boekwerkje. - 4 gwrrfs.

Everything bad is good for you - Steven Johnson - 238 pag. - EUR 14,99

24-10-2005 08:53 | dr.hans | mail
//gwrrf.magazine