'...Schoon straatje...'
'...Schoon straatje...'Seks en macht. Het zijn niet de geringste thema's die Marek van der Jagt alias Arnon Grunberg in zijn novelle 'Monogaam' aansnijdt. De Weense hoofdpersoon Marek ontdekt algauw dat de wereld geen boodschap heeft aan zijn ideeën en vergezichten en bedenkt methodieken om die illusie voor zichzelf tóch in stand te houden. Na voorzichtige stapjes op het liefdespad lukt het hem ondanks zijn wat iele gestalte diverse relaties gelijktijdig tot bloei te brengen, ofwel: het spel van zijn fantasie synchroon te laten lopen met de werkelijkheid. Helaas voor Marek duurt het sprookje niet lang en schrikt hij terug voor de 'troep' van hete liefdestranen. De enige manier om je straatje schoon te houden en je leven leefbaar is, zo vindt Marek, de ultieme vorm van monogamie: eenzaamheid. Conclusie? Prettig-sinister doorsneewerkje van de meester.
Monogaam, Jagt, Marek van der, De Geus, 90 pag., EUR 9,90, Nu bestellen bij BOL.COM!
13-05-2004 18:40 | dr.rolf
//gwrrf.magazine